Nhà thuốc Link

Nhà thuốc Link

Nhà thuốc Link hoạt động với phương châm: “Thuốc uống càng ít càng tốt. Chỉ mua đủ đừng mua dư”.

Nhà thuốc Link có đầy đủ thuốc điều trị đặc hiệu và các thuốc phổ thông thường dùng. Ngoài ra, nhà thuốc có các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ để phục vụ bệnh nhân đặc hữu.

Điểm đặc biệt là nhà thuốc Link không bán các loại thực phẩm chức năng.

Nhà thuốc Link tập trung vào truyền thông các cách thức chăm sóc sức khoẻ để mọi người vui khoẻ chủ động.

Bác sỹ điều trị

Hồ Viết Lệ Diễm

Bác sỹ chuyên khoa II

Giám đốc chuyên môn

Đặt lịch hẹn