Doctors3

Layout 2

doctors

Hồ Thị Bích Hảo

Bác sỹ chuyên khoa I

Bác sỹ y học cổ truyền

Nguyễn Hồng Khang

Cử nhân xét nghiệm

Đại học chuyên ngành xét nghiệm

Trần Lê Hồng Ngọc

Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

Thạc sỹ

Hồ Viết Thùy Dương

Trưởng khoa nha

Thạc sỹ chỉnh nha

Hồ Viết Lệ Diễm

Giám đốc chuyên môn

Bác sỹ chuyên khoa II