Trịnh Thị Hồng Duyên

Giới Thiệu:

Dược sỹ Trịnh Thị Hồng Duyên có y đức, năng lực và sự quyết tâm cao để đạt được mục tiêu truyền tải đúng, đủ, hiệu quả thông tin sử dụng thuốc tới người dân để mọi người có thể sử dụng thuốc đúng và đơn giản, từ đó tăng cường hiệu quả điều trị.

Học vấn:

Năm Chứng nhận Trường
Dược Sỹ Đại học Đại học Y Dược Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

Năm Khoa Vị trí Bệnh viện
Nhà thuốc Trưởng nhà thuốc Nhà thuốc Ladophar
2021 - nay Dược Trưởng khoa Dược Đa khoa Link