Hoàng Minh Đức

Giới thiệu

Điều trị nam khoa đúng khoa học, chuẩn mực để nâng cao nòi giống Việt.

Học vấn

Năm Học vị Nơi đào tạo
2003 - 2009 Bác sĩ Đa khoa loại Giỏi Đại học Y Hà Nội
2009 - 2012 Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Tiết niệu loại giỏi Đại học Y Hà Nội
2016 - 2019 Tiến sỹ Đại học Y Hà Nội
2019 Chứng chỉ khám nam học Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức

Kinh nghiệm

Năm Khoa phòng Vị trí Nơi công tác
2009 - 2012 Ngoại Bác sỹ nội trú Bệnh viện Việt Đức
2012 - nay Điều trị theo yêu cầu 1C Bác sỹ điều trị Bệnh viện Việt Đức